Przejdź do treści

Laboratorium Technik Wysokich Napięć

Wykonujemy:
  • Badanie sprzętu dielektrycznego (rękawice, kalosze, półbuty, drążki, kleszcze, pomosty izolacyjne, wskaźniki napięć, neonowe uzgadniacze faz, uziemiacze)
  • Badanie oleju (pomiar napięcia przebicia)
  • Badanie napięcia wytrzymywanego, przeskoku/przebicia przy napięciach przemiennych do 110kV i do 180 kV udarem piorunowym normalnym
  • Ekspertyzy urządzeń elektroenergetycznych o izolacji papierowo-olejowej na podstawie dostarczonych wyników badania chromatograficznego gazów rozpuszczonych w oleju (wykorzystujemy m.in. program Dino)
  • Pomiary, analizę i ocenę wyładowań niezupełnych w urządzeniach elektroenergetycznych metodą elektryczną
  • Pomiary natężenia pól elektromagnetycznych
  • Obliczenia natężenia pól elektromagnetycznych pod liniami elektroenergetycznymi dla potrzeb oceny oddziaływania linii na środowisko (wykorzystujemy program RPLN)
  • Wykonujemy okresowe badania instalacji elektrycznych

 
Informacje: 42 631 26 75, 42 631-26-77

Zapraszamy do współpracy!

Lab TWN
Lab TWN