Przejdź do treści

Laboratorium Oświetlenia

Laboratorium Badawcze Oświetlenia i Sprzętu Elektrotechnicznego jest jednostką organizacyjną w Instytucie Elektroenergetyki PŁ utworzoną w dniu 6 listopada 1996 roku decyzją Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki - prof. dr hab. Macieja Pawlika.

Początki działalności laboratorium oświetlenia elektrycznego sięgają lat 50-tych odkąd realizowane były badania sprzętu oświetleniowego dla celów działalności naukowej i dla przemysłu.

Treść (rozbudowana)
Wyposażenie badawcze Laboratorium
 • najnowoczesniejszy w Polsce goniofotometr
 • spektrofotometr
 • kolorymetr
 • kula Ulbrichta F=2,1 m
 • kamera luminancyjna
 • stanowisko do pomiaru światła odbitego
 • stanowisko do prób odporności na wnikanie pyłu i ciał stałych
 • stanowisko do prób odporności na wnikanie wody
 • stanowisko do badania trwałości i prób termicznych
 • stanowisko do prób odporności na temperaturę i ogień
 • stanowisko do prób mechanicznych
 • komora bezprzeciągowa
Przykładowe zdjęcia z Laboratorium
Lab. oświetlenia

 

 

 

 

 

 

 

Zespół pracowników Laboratorium

Lab. oświetlenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goniofotometr

Lab. oświetlenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Kula Ulbrichta F=2,1 m

Lab. oświetlenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Komora pyłowa - stanowisko do badań szczelności

Lab. oświetlenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Higrostat - stanowisko do prób nawilgocenia

Lab. oświetlenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Deszczownia - stanowisko do prób odporności na wnikanie wody

Lab. oświetlenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko do badania wytrzymałości elektrycznej i rezystancji izolacji

Lab. oświetlenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko do prób trwałości

Lab. oświetlenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młot udarowy - stanowisko do prób mechanicznych

Zakres działalności

Oto zakres naszych usług, których wykonanie oferujemy: 

 • Producentom 
 • Importerom 
 • Sprzedawcom 

Sprzętu oświetleniowego i wyrobów elektrotechnicznych.

Wykonujemy badania:

 • opraw oświetleniowych wszystkich rodzajów (zewnętrznych, wnętrzowych, awaryjnych, przemysłowych, projektorów, girland świetlnych itp.)
 • wyrobów elektrotechnicznych powszechnego użytku
 • układów zapłonowych do wysokoprężnych lamp wyładowczych
 • stateczników elektromagnetycznych i elektronicznych do lamp wyładowczych
 • transformatorów do żarówek halogenowych